Služby

Čištění komínů

Nabízíme odborné čištění komínů u všech typů budov. Pravidelné čištění komínů je nezbytné pro správnou funkčnost a především bezpečnost Vašeho domu.

Provádíme mechanické čištění a odstraňování pevných usazenin ze spalinových cest. Odstraňujeme pevné nečistoty v neúčinné výšce komínového průduchu a čistíme spalinové cesty od kondenzátů.

Vložkování a rekonstrukce

Nabízíme odbornou výstavbu nových komínů a profesionální opravy a rekonstrukce všech typů komínů. Opravy jsou nutné především u komínů, které nejsou v dobrém technickém stavu či netěsní. Při opravách provádíme frézování a instalaci komínových vložek. Vložkujeme komíny pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná, plynná i kapalná paliva.

Revize a kontroly

Nabízíme profesionální služby našeho autorizovaného revizního technika pro kontrolu a revizi správné funkčnosti komínů a spalinových cest. Provádíme kontrolu stavební konstrukce, bezpečnosti odvodu spalin do volného ovzduší a odolnosti proti požáru.

Nabízíme jednorázové revize před uvedením komínu do provozu, při jakékoliv stavební úpravě, při změně druhu paliva a při vzniku jakýchkoliv problémů. Dále nabízíme pravidelné kontroly, které jsou nezbytné pro eliminaci jakýchkoliv rizik.